Katowice Plac Wolności

Katowice Plac Wolności

2014-09-03

Zakończono pierwszy etap prac, polegający na wykonaniu inwentaryzacji budowlanej i opracowaniu ekspertyzy technicznej budynku. Obecnie trwają prace projetowe - faza projektu koncepcyjnego. 

Powrót