Twinpigs

Twinpigs

2015-03-16

Wykonaliśmy ekspertyzę budowlaną dla 14 budynków na terenie Miasteczka Westernowego Twinpigs. W zakres ekspertyzy wchodziły dokładne badania makroskopowe oraz ocena stanu technicznego.

Powrót