ARL w Sosnowcu

Kategoria:
Projekty

Klient:
Instucjonalny

Data realizacji:
2013-2014

Wykonano ekspertyzę techniczną i projekt termomodernizacji istniejącego obiektu biurowo-usługowego. 

wszystkie realizacje