Ekspertyzy sądowe

Grupa Stekra oferuje przeprowadzanie opinii i ekspertyz sądowych budowlanych w Katowicach. Profesjonalny zespół biegłych sądowych mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem opiniuje na wnioski Sądów, Prokuratur, Policji, jak również podmiotów gospodarczych i prywatnych.

Ekspertyzy sądowe z zakresu budownictwa, które wykonuje biegły, obejmują:

 • poprawność zrealizowanych robót budowlanych,
 • poprawność poprowadzenia izolacji fundamentów, a także izolacji zapobiegających przedostaniu się wilgoci i wody,
 • wykrycie powstałych zawilgoceń, zalań, przecieków i innych podobnych zjawisk,
 • poprawność skonstruowania dachów, czyli nałożenia konstrukcji dachowych, pokrycia dachowego i folii dachowej o różnych rodzajach,
 • dostosowywanie projektów i realizacja robót w oparciu o podstawowe zasady sztuki budowlanej,
 • zabezpieczenie realizowanych robót budowlanych na potrzeby rozprawy sądowej,
 • ocena stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • analiza przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
 • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych.

Ekspertyza sądowa - rzetelne i kompleksowe wydawanie opinii

Naszym wiodącym celem jest wydawanie rzetelnej i kompleksowej opinii, którą wykonuje biegły sądowy. Staramy się utrzymywać jak najwyższy poziom naszych usług z zakresu budownictwa. Potwierdzeniem tych słów jest odpowiedzenie na potrzeby naszych klientów w postaci poszerzenia naszej oferty o wydawanie opinii w zakresie weryfikowania odpowiedzialności karnej w budownictwie, o której mówi Ustawa Prawo Budowlane. Dotyczą one m.in.:

 • realizowania tzw. samowoli budowlanej (art. 90),
 • sprawowania samodzielnych, odpowiedzialnych funkcji technicznych bez posiadania odpowiednich uprawnień (art. 91),
 • nieprawidłowego użytkowania budowli (art. 91a).

Ponadto ekspertyzy sądowe budowlane, które wykonuje biegły sądowy, odnoszą się również m.in. do kodeksu karnego, a konkretniej:

 • sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 163 i 164),
 • sytuacji powodujących nieumyślną śmierć oraz uszczerbek na zdrowiu (kolejno: art. 155 i art. 156),
 • nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku skutkującego krzywdą majątkową (art. 296).

Na Państwa życzenie realizujemy projekty dostosowane do indywidualnych wymagań. Staramy się, aby współpraca przebiegała sprawnie i pomyślnie. Wszyscy nasi pracownicy operują profesjonalną wiedzą z zakresu budownictwa. W celu uzyskania szczegółowych informacji - zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Polecamy artykuł biegły sądowy z zakresu budownictwa