Chorzowska 50

Kategoria:
Ekspertyzy i opinie techniczne

Klient:
Chorzowska 50 sp. z o.o.

Data realizacji:
2005-2011

Wykonano ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie:

  • oceny stanu ochrony cieplnej,
  • oceny izolacyjności akustycznej,
  • wentylacji, klimatyzacji i sytemu nawilżania.
wszystkie realizacje