Centrum Handlowe Arena

Kategoria:
Ekspertyzy techniczne

Klient:
Prywatny

Data realizacji:
2010

Firma STEKRA wykonała ekspertyzę techniczną obiektu w zakresie oceny stanu ochrony cieplnej stropodachu.

Zakres prac:

  • wizje lokalne,
  • dokumentacja fotograficzna i rysunkowa,
  • pomiary termowizyjne,
  • ocena stanu ochrony cieplnej,
  • analizy i wnioski.
wszystkie realizacje