Ekspertyzy techniczne

Ekspertyzy techniczne

2014-07-21

Zakończyliśmy opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym ponad pięćdziesięciu budynków wielkopłytowych zrealizowanych w województwie śląskim. Wyżej wymienione opracowania przyczyniły się dodatkowo do opracowania artykułu na konferencję "Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb" organizowaną przez Śląską Izbę Budownictwa.

Powrót