Źródło:
Archiwum własne

Data:
2019-01-03

Ocena:
Twoja ocena:
4.5
5
1
wszystkie publikacje

Wiesz, że jako właściciel domu jednorodzinnego masz wpływ na jakość powietrza, którym oddychasz Ty i Twoi najbliżsi? Jeżeli korzystasz ze starego pieca, skorzystaj z programu Czyste Powietrze i wymień stary kocioł na ekologiczne źródło ciepła.

Poznaj program Czyste Powietrze

Jakość powietrza w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że maksymalne średnioroczne stężenie pyłów w powietrzu często jest podwyższone – w niektórych miejscowościach normy są przekroczone kilkukrotnie. O złej jakości powietrza w Polsce świadczyć może też fakt, że na liście przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia znalazło się 45 polskich miast[1].

Jak polepszyć jakość powietrza, którym oddychamy? Okazuje się, że w Polsce za jakość powietrza w dużej mierze odpowiadają gospodarstwa domowe, które do ogrzewania budynków mieszkalnych wykorzystują przestarzałe piece. W efekcie procesów spalania do atmosfery są emitowane pyły i gazy. Ponieważ problem jest poważny, w Polsce podejmuje się wiele kroków, które mają przeciwdziałać temu zjawisku. Jednym z nich jest program Czyste powietrze. Jego głównym założeniem jest zmniejszenie emisji pyłów oraz zanieczyszczeń generowanych przez gospodarstwa domowe i uniknięcie emisji zanieczyszczeń w przypadku nowych budynków mieszkalnych. Celem jest zatem poprawa jakości życia i środowiska naturalnego.

Do kogo jest skierowany program Czyste powietrze?

Program Czyste powietrze jest skierowany do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych. O środki w ramach tego programu mogą starać się właściciele istniejących budynków, których interesuje termomodernizacja budynków mieszkalnych, ale nie mają wystarczających funduszy, aby sfinansować wymianę pieca na ekologiczne źródło ciepła. Jeżeli jesteś właścicielem nowego budynku, możesz starać się o pozyskanie środków na zakup i montaż nowoczesnego źródła ciepła.

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie?

W ramach programu Czyste powietrze na dofinansowanie mogą liczyć właściciele budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się:

  • wymienić dotychczasowe źródło ciepła (np. stary piec na paliwo stałe) na nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła, które będzie spełniać wymagania programu Czyste powietrze,
  • ocieplić przegrody budynku mieszkalnego,
  • wymienić stare, nieszczelne okna i drzwi,
  • zamontować odnawialne źródła energii, np. kolektory słoneczne,
  • zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Program Czyste powietrze – formy dofinansowania

Budżet programu Czyste powietrze wynosi 103 mld zł, a termomodernizacja budynków mieszkalnych w jego ramach odbywa się częściowo ze środków przyznanych beneficjentowi w formie dotacji lub pożyczki.

Dofinansowanie jest uzależnione od wysokości uzyskiwanych dochodów. Przykładowo, jeżeli kwota miesięcznego dochodu na osobę wynosi od 801 do 1000 zł, dotacja będzie wynosić 70 proc. kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego. Maksymalnie termomodernizacja budynków jednorodzinnych może być dotowana w 90 proc.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł.

Jeżeli termomodernizacja budynków będzie kosztować więcej niż 53 tys. zł, to beneficjent może starać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Jej spłata może być rozłożona nawet na 15 lat.

Terminy składania wniosków

Program Czyste powietrze, w ramach którego odbywa się termomodernizacja budynków, jest realizowany w latach 2018-2029, przy czym umowy będą podpisywane do końca grudnia 2027 roku. Wnioski należy składać we właściwym ze względu na położenie budynku Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Po przyznaniu dofinansowania termomodernizacja budynków mieszkalnych powinna być zakończona w ciągu 24 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – korzyści

Jeżeli jesteś właścicielem budynku jednorodzinnego, to przystępując do programu Czyste powietrze, możesz jedynie zyskać. Dzięki dotacji lub pożyczce uzyskasz zwrot części kosztów – termomodernizacja budynków mieszkalnych będzie tańsza. Korzystając z nowoczesnych źródeł ciepła, obniżysz też wydatki na ogrzewanie. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych jest też istotna dla poprawy jakości środowiska.

Dlaczego termomodernizacja budynków mieszkalnych jest tak ważna?

Powietrze, którym oddychamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Zanieczyszczone może doprowadzić do chorób płuc, niedokrwienia serca i niekorzystnie wpłynąć na pracę wątroby. Z przeprowadzonych badań wynika , że pyły i gazy mogą wywoływać uciążliwe bóle głowy. Wiadomo też, że zanieczyszczone powietrze jest powodem śmierci ok. 45 tys. osób rocznie.

Przystępując do programu Czyste powietrze, możesz obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku mieszkalnego i zadbać o zdrowie swoich bliskich.

 

[1]Dbaj o zdrowie - nie oddychaj, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dbaj-o-zdrowie-nie-oddychaj.html (dostęp 5.12.2018).

Zobacz również inne wpisy:

 

wszystkie publikacje